Prezerať zoznam autorov

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetko

A

Aberšek, Boris, <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]-->&lt;span style="font-size: 12.0pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times
Aberšek, Boris, Faculty of natural sciences and mathematics, UM, Maribor, Slovenia
Aberšek, Boris, University of Maribor
Aberšek, Boris, University of Maribor, Slovenia
Aberšek, Metka Kordigel, <p>University of Maribor</p><p>Faculty of Natural Science and Mathematics</p>
Aberšek, Metka Kordigel, <em style="mso-bidi-font-style: normal;"><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; font-size: 11pt; mso-ansi-language: EN-GB;" lang="EN-GB">University of Maribor, Slovenia</span></em>
Abersek, Boris, Professor
Abersek, Boris, University of Maribor, Slovenia
Adamikova, Alexandra, Psysics
Adamikova, Alexandra
Adamkovičová, Martina, University of Presov
Adamkovičová, Soňa, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre - študent
Adamov, Abzetdin, Center for Data Analytics Research, ADA University
Akaichi, Jalel, University of Tunis
Al Beyroutiová, Maja, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Al-Shantir, Omar, UKF FPV Katedra fyziky
Alexa, Richard, UKF
Ambros, Michal
Ančicová, Lucia, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava
Antonov, Maksim, PhD
Arpáš, Henrich, Katedra informatiky FPV UKF v Nitre
Arroio, Agnaldo, University of São Paulo - Faculty of Education
Askari Hesni, Majid, Student

Ú

Úradníková, Katarína, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Úradníková, Katarína, FPV UKF v Nitre

A

Augustiničová, Gabriela, Univerzita Konštantína filozofa v Nitre Katedra ekológie a environmentalistiky
Auxt, Martin, FPV UMB

Ď

Ďúranová, Hana, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre
Ďúranová, Hana, Department of Zoology and Anthropology, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, 949 74 Nitra
Ďuricová, Martina, FMFI UK Bratislava

Á

Ábelová, Monika

Š

Šabíková, Henrieta, Obchodná akadémia, Zlaté Moravce
Šafář, Jaroslav, Mendelova univerzita Brno
Šajben, Darko, <span style="color: #111111; font-family: Helvetica, 'Segoe UI', Verdana, Geneva, Arial, sans-serif; font-size: 12px; line-height: 18px;">Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</span>
Šajbidorová, Lucia
Šarocká, Anna, Katedra zoológie a antropológie FPV UKF
Šatalová, Barbora, Slovak
Šťastná, Pavla, Department of Zoology, Fisheries, Hydrobiology and Apiculture, Mendel University in Brno, Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, Czech Republic
Šťastný, Jiří
Šťastný, Matúš, Department of Botany and Genetics
Šedivá, Alica, KEE FPV UKF
Šedivý, Josef, informatics
Šerý, Ondřej, Geografický ústav, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 611 37 Brno
Šestáková, Ingrid, <span style="font-size: 11.5pt; font-family: Calibri, sans-serif; color: #222222; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; ba
Ševčík, Jaroslav, Ostravská univerzita v Ostravě, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
Ševčík, Michal, Department of Ecology and Environmental Sciences, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra
Ševčíková, Viktória, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Šidlovská, Miroslava, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Šimkovič, Stanislav, Department of Physics, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, Tr. A. Hlinku 1, 94901 Nitra
Šimkovič, Stanislav
Šimon, Branislav, Katedra ekológie a environmentalistiky
Šimončič, Ján
Šimonová, Ivana, Faculty of Informatics and Management, University of Hradec Kralove, Hradec Kralove, <br />Czech Republic
Šimonová, Ivana, <p>UHK</p><p>Hradec Králové</p>
Šimonová, Ivana, UHK (Czech Republic)
Šimonová, Ivana, University of Hradec Kralove
Šimonovičová, Jana, študent FPV
Škorecová, Ivana, Slovak
Škorecová, Ivana, single
Škorecová, Ivana, <span><span>Slovenský</span></span> (Slovakia)
Škorecová, Renáta, Študent UKF Nitra
Škorecová, Renáta, Študent UKF Nitra (Slovakia)
Škultétyová, Dominika
Škuta, Petr, University of Ostrava
Šlekienė, Violeta, University of Šiauliai, Lithuania
Šolcová, Lucia, SK
Šorman, Dávid, Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV UKF
Šorman, Dávid
Šorman, Dávid, Katedra geografie a regionálneho rozvoja UKF v Nitre (Slovakia)
Šovčíková, Petronela, Katedra matematiky FPV UKF
Španková, Jana, Slovak
Španková, Jana
Šperka, Roman, Silesian University in Opava School of Business Administration in Karviná Department of Informatics Univerzitní nám.1934/3 73340, Karviná, Czech Republic
Šranko, Patrik, Katedra botaniky a genetiky, FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
Štefanková, Mariana, Fakulta prírodných vied UKF v Nitre, Katedra zoológie a antropológie
Štencl, Michel, Mendelu Brno
Štillová, Veronika, Študent Univerzity Mateja Bela, Fakulty Prírodných vied, katedra biológie a ekológie.
Štochmaľová, Aneta, UKF
Štochmaľová, Aneta, UKF fpv kza
Štubňa, Igor
Štubňa, Igor (Slovakia)
Štubňa, Igor, <p class="MsoNormal" style="text-align: center;" align="center"><em><span style="font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-font-family: Calibri;" lang="EN-US">Dpt. of Physics, Constantine the Philosopher University, A. Hlinku 1, 949 74 Nitra, Slova
Šubová, Lenka, Katedra matematiky Fakulta prírodných vied Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Šumný, Timotej, Katedra matematiky
Šunderlík, Ján
Šunderlík, Ján, <p>Constantine the Philosopher University in Nitra</p><p> </p>
Šutá, Zuzana, Žilinská univerzita, Fakulta prírodných vied, Žilinská univerzita,
Švajlen, Marek, UKF FPV kgrr
Švajlen, Marek, <span style="color: #111111; font-family: Helvetica, 'Segoe UI', Verdana, Geneva, Arial, sans-serif; font-size: 12px;">Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</span>
Švajlen, Marek, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre (Slovakia)
Švík, Karol, Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV, Dúbravská cesta 9, 841 04 Bratislava
Švec, Miroslav, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave
Švec, Peter
Švec, Peter, KI FPV UKF v Nitre (Slovakia)
Švec, Peter, Department of Informatics, Constantine the Philosopher University in Nitra

Ť

Ťažký, Jozef, UKF FPV KEE

Ž

Žatko, Tomáš
Žáček, Jaroslav, 30. dubna 22, 701 03 Ostrava
Žáček, Martin, Ostravská univerzita v Ostravě. Dvořáková 7, 70103 Ostrava
Žáčiková, Gabriela
Žgančíková, Ivana
Žiarovská, Jana, Affiliation to Slovak Agricultural University
Žiarovská, Jana, Slovak Agricultural University
Žila, Pavel
Žila, Pavel, <span style="font-size: 12.0pt; line-height: 115%; font-family: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-ansi-language: EN-GB; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: AR-SA;" lang="EN-GB">Department of Ecology and Environme
Žitná, Marcela, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Živická, Viktória, Katedra chémia FPV UMB Banská Bystrica
Žoncová, Michaela, KGRR FPV UKF v Nitre

Č

Čaládik, Maroš, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Čelková, Martina, FPV UKF
Čeretková, Soňa
Čeretková, Soňa, Katedra matematiky FPV UKF, Trieda A.Hlinku 1, 949 01 Nitra
Čeretková, Soňa
Čeretková, Soňa, UKF Nitra, SK (Slovakia)
Černá, Miloslava, University of Hradec Králové Faculty of Informatics and management
Černá, Miloslava, University of Hradec Králové Faculty of Informatics and management
Černíková, Karina, <p>Department of Psychology</p><p>Faculty of Economics and Management</p><p>Czech University of Life Sciences Prague</p><p>Kamycka 129</p><p>165 21 Prague 6 - Suchdol</p>
Černeková, Angelika
Čierniková, Malvína, Department of Soil Science, Faculty of Sciences, Comenius University in Bratislava
Čierny, Michal, UMB FPV
Čistoňövá, Zuzana, UKF FPV KEE
Čistoňová, Zuzana, UKF
Čongrádyová, Andrea
Čongrádyová, Andrea, Phd. student
Čujdík, Jozef

B

Baťová, Katarína
Baťová, Katarína, Katedra ekológie a environmentalistiky
Bažaličková, Martina
Bažaličková, Martina, Univerzita Konštantína Filozofa (Slovakia)
Bažaličková, Martina, Univerzita Konštantína Filozofa
Babálová, Martina, JAS
Babiak, Dominik
Babosová, Ramona, Department of Zoology and Anthropology, Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University, 949 74 Nitra
Babosová, Ramona, Department of Zoology and Athropology, Constantine the Philosopher University in Nitra
Bacsová, Zuzana, SPU Nitra, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
Badlík, Ondrej, <span style="color: #111111; font-family: Helvetica, 'Segoe UI', Verdana, Geneva, Arial, sans-serif; font-size: 12px; background-color: #ebebeb;">Fakulta prírodných vied UMB v Banskej Bystrici</span>
Bagheri, Tahere
Bahnová, Katarína, Section 3 - Ecology and Environmentalistic
Bajzová, Katarína, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Bakay, Ladislav
Bako, Martin, Katedra informatiky, Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela
Baláž, Marek
Baldovská, Simona, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Balková, Barbora, UKF, Fakulta prírodných vied
Ballová, Dominika, Katedra matematiky
Balogh, Zoltán, KI FPV UKF Nitra
Balogh, Zoltán
Baltazár, Tivadar, Mendel University in Brno, Faculty of Horticulture in Lednice
Baltazár, Tivadar
Baltazár, Tivadar (Czech Republic)
Bara, Boris, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Fakulta prírodných vied Katedra informatiky
Barabanova, Irina, Siauliai University
Barcíková, Eva, slovak
Barcíková, Eva, Department of Mathematics Faculty of Natural Sciences Constantin the Philosopher University Nitra
Bardovičová, Miroslava, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Barkauskaite, Marija
Barlášová, Michaela, <p>Univerzita Mateja Bela</p><p>Fakulta prírodných vied</p><p>Katedra chémie </p><p>Tajovského 40</p><p>974 01 Banská Bystrica</p>
BAROŠ, Stanislav, KCH FPV UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku, 949 74, Nitra
Baroš, Stanislav, Katedra chémie FPV UKF Nitra
Bartková, Alexandra, <p>Katedra botaniky a genetiky</p><p>UKF v Nitre</p>
Bartková, Alexandra, <p>Katedra botaniky a genetiky</p><p>Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</p>
Bashir, Bashir Omer
Bauerová, Mária
Bāliņš, Andris, Mr.
Bábiková, Martina, Katedra zoológie a antropológie,FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
Bánovský, Milan, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta Prírodných vied Katedra životného prostredia
Bílek, Martin, <p>University of Hradec Kralove</p><p>Faculty of Science</p><p>Rokitanskeho 62</p><p>500 03 Hradec Kralove</p><p>Czech Republic</p>
Bílek, Martin, UKF (Slovakia)
Bílek, Martin, UKF (Czech Republic)
Bílek, Martin, University of Hradec Kralove Faculty of Science and Charles University Faculty of Education
Bílková, Renata, University of Pardubice
Búranová, Magdaléna, študent
Břehovský, Jiří, FVTM UJEP, Ústí nad Labem, ČR
Bešina, Daniel, Katedra archeológie
Bežo, Milan, Affiliation to Slovak Agricultural University
Beláčik, Peter, Fakulta prírodných vied Univerzita Mateja Bela
Benacka, Jan
Benc, Michal, FPV UKF; Katedra zoológie a antropológie
Benc, Michal, FPV UKF
Bencová, Michaela, KEE
Benczová, Martina
Benczová, Martina
Bene, Tomáš
Benešová, Ludmila
Benická, Patrícia, UKF v Nitre, Tr. A. Hlinku 1, Nitra
Benická, Patrícia, Katedra matematiky, FPV UKF v Nitre
Benko, Ľubomír, Ústav systémového inženýrství a informatiky Univerzita Pardubice
Benko, Ľubomír, University of Pardubice, Faculty of Economics and Administration, Institute of System Engineering and Informatics, Pardubice, Czech Republic
Benko, Filip, Katedra biochémie a biotechnológie, FBP SPU Nitra
Benko, Michal, Constantine the phylosopher university
Benko, Michal
Bilbokaite, Renata
Bilišňanská, Mária, ODF ÚFV PF UPJŠ v Košiciach
Bilic, Michal, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Blahová, Jana, <!--[if gte mso 9]><xml> <o:OfficeDocumentSettings> <o:AllowPNG/> </o:OfficeDocumentSettings> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:TrackMoves/> <w:TrackFormatting/>
Bočková, Veronika, Fakulta prírodných vied - katedra matematiky a fyziky
Bočková, Veronika, Katedra matematiky, Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Bočková, Veronika, Fakulta prírodných vied - katedra matematiky a fyziky
Bošeľa, Matej, Fakulta prírodných vied,Tajovského 40, Univerzita Mateja Bela ,Banská Bystrica
Boboňová, Ivana
Boleček, Peter
Bolešová, Lenka, Slovak
Bolhova, Jana, UKF Nitra
Boltižiar, Martin
Boltižiar, Martin, KGRR FPV UKF (Slovakia)
Boltižiar, Martin, FPV - Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Boriková, Lucia, Fakulta prírodných vied, Katedra geografie a regionálneho rozvoja
Borkovcová, Marie, Mendelova univerzita v Brně Zemědělská 1/1665 613 00 Brno
Borodiniene, Angele
Bradáč, Vladimír, University of Ostrava
Bradáč, Vladimír, University of Ostrava (Czech Republic)
Brana, Martina, Slovak Republic
Braná, Martina, KBG FPV UKF, Nábrežie mládeže 91, Nitra
Braná, Martina, FPV UKF
Braniša, Jana
Brazina, David, Ostravská Univerzita v Ostravě
Bretšnajdrová, Edita, Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická, Katedra anorganické technologie, Nám. Čs. Legií 565, 532 10 Pardubice
Brodenec, Ivan, odborný asistent
Brodenec, Ivan
Bruteničová, Michaela, Katedra matematiky FPV UMB, Tajovského 40, 974 01 Banská Bystrica
Buša, Jaroslav, Katedra inžinierskej geológie Univerzita Komenského v Bratislave, Prif UK Mlynská dolina, Ilkovičova 6 842 15 Bratislava 4
Bubelíny, Patrik
Budina, Jan, Czech Republic
Bugár, Gabriel, Department of ecology and environmental sciences. Faculty of Natural Sciences, Constantine the Philosopher University in Nitra.
Bujok, Petr, 30.dubna 22, Ostrava 70103
Bulejová, Alexandra, Katedra geografie a regionálneho rozvoja FPV, UKF
Bulková, Kristína, <p>Katedra matematiky</p><p>Fakulta prírodných vied</p><p>Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</p>
Bulková, Kristína, Katedra matematiky Fakulta prírodných vied UKF v Nitre
Bureš, Marek, University of West Bohemia in Pilsen
Burgerová, Jana, Faculty of Education University of Presov
Burgerová, Jana, University of Presov
Burianová, Mária
Buzák, Michal, Katedra informatika, FPV UMB BB
Bystrianska, Mária, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

C

Cafiková, Kristína, Constantin the Philosopher University in Nitra
Cafiková, Kristína
Cafiková, Kristína, <p>Department of Mathematics</p><p>Faculty of Natural Sciences</p><p>Constantine the Philosopher University</p> (Slovakia)
Candráková, Andrea, <p>Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre</p><p>Fakulta prírodných vied</p><p>Katedra ekológie a environmentalistiky</p>
Candráková, Andrea (Slovakia)
Capcarová, Marcela, Department of Animal Physiology, Slovak University of Agriculture, 949 76 Nitra
Cápay, Martin, KI FPV UKF in Nitra
Cápay, Martin, Constantine the Philosopher University in Nitra, Nitra, Slovakia
Cápay, Martin, KI FPV UKF in Nitra
Celiński, Konrad, Department of Genetics, Institute of Experimental Biology, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, 61-614 Poznań, POLAND
Chabadová, Zuzana
Chalupková, Anna, Faculty of Natural Sciences, Comenius University in Bratislava
Chehlarova, Toni Kondeva, IMI BAS
Chovancová, Hana, KZA FPV UKF v Nitre, Nábrežie mládeže 91, 949 74 Nitra
Chovancová, Hana
Chovancová, Hana (Slovakia)

1 - 250 of 1190 Items    1 2 3 4 5 > >>