Prijaté príspevky a autori


Priezvisko A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetko
Sekcia:
 

S2 Metodické a výskumné práce

Spracovanie elektronického vzdelávacieho kurzu na vyučovanie programovania v prostredí Lazarus
Lucia Gáliková