Generátor testů a pracovních listů - webová aplikace

Jan Hladík

Abstrakt


Cílem předkládané práce bylo navržení a realizování webové aplikace, která bude sloužit jako databáze testových úloh vybrané oblasti výuky. Vytvořená webová aplikace je primárně určena pro učitele druhého stupně základní školy, ale své uplatnění nalezne jak u učitelů na nižším, tak vyšším stupni. Aplikace umožňuje vytvářet testové úlohy a testy, které je možné převést do textové formy PDF. Typy testových úloh, které webová aplikace poskytuje jsou úlohy s otevřenou odpovědí, dichotomické úlohy a úlohy s jednou nebo více odpovědí.
Práce je rozdělená do desíti kapitol, kde první čtyři kapitoly se zabývají teoretickým popisem použitých pojmů a metod. Nastávajících pět kapitol vychází z modelu ADDIE, v kterých je postupně popisován návrh a vývoj celé webové aplikace. Poslední kapitola se zaměřuje na hodnocení a možnost dalšího vývoje aplikace.
Vytvořená aplikace byla poskytnuta učitelům na prvním a druhém stupni základní školy a kantorům na Univerzitě Hradec Králové. Na základě dotazníkového šetření ze strany pedagogů proběhla evaluace, která vyšla velmi kladně. Výsledkem jsou velmi kladné reakce a zároveň různá doporučení na vylepšení aplikace.Back to list of accepted papers