Vývoj gamifikačního systému a jeho zavedení do výuky

Jan Katriniok

Abstrakt


Cílem této předložené práce byla praktická aplikace získaných teoretických poznatků o gamifikaci jako motivačního prvku, pro žáky základních škol, a její implementaci do funkčního eLearningového systému. Vytvořený systém je primárně určen pro žáky základních škol, ale je možné jej využít i například na středních školách. Jako dalším cílem práce bylo tento systém využít v reálné výuce. V rámci plnění tohoto cíle bylo potřeba zajistit, aby žáci využívající systém získali a udrželi více znalostí vybraného učiva, a také tento systém otestovat a zajistit zpětnou vazbu od žáků. Práce je členěná do celkem sedmi kapitol. Ve kterých autor postupně popisuje získané zkušenosti v oblasti gamifikace a tyto zkušenosti aplikuje do návrhu a celkového vývoje vytvořeného systému. Vytvořený eLearningový systém autor implementoval a využil v reálné výuce na základní škole, kde probíhala výuka ve dvou vytvořených skupinách žáků. Výsledkem těchto vyučovacích hodin autor zajistil zpětnou vazbu a pomocí získaných dat zjistil, že experimentální skupina využívající systém, dosahuje pozitivnějších výsledků než skupina kontrolní. Dále také autor zjistil, že by takto vytvořená výuka žáky velmi zaujala a bavila, a také by je nadále motivovala. Na konci práce autor uvádí další myšlenky a možnosti rozšíření tohoto systému do budoucna.


Back to list of accepted papers