UČEBNÍ POMŮCKA PRO VÝUKU ICT NA 1. STUPNI ZŠ

Marie Zapletalová

Abstrakt


Cílem předkládané práce bylo vytvoření multimediální výukové pomůcky pro předmět Informační a komunikační technologie. Vytvořená výuková pomůcka je prioritně určená pro výuku na 1. stupni základní školy, ale své uplatnění najde i na stupni vyšším. Učivo, které je ve výukové pomůcce obsáhlé, vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Informační a komunikační technologie začleněné v aktuálním Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání, platného od školního roku 2016 v rámci České republiky.

Práce je členěná do pěti kapitol vycházející z modelu ADIIE, ve kterých autorka postupně popisuje návrh, vývoj a evaluaci multimediální výukové pomůcky. Jelikož se jedná o multimediální výukovou pomůcku, autorka do jednotlivých kapitol výukového materiálu začlenila komponenty jako je zvuk, jednoduché a intuitivní video tutoriály, animace a obrázky.

Vytvořenou pomůcku autorka implementovala do výuky pátých ročníků a na základě dotazníkového šetření ze strany žáků i pedagogů proběhla evaluace. Výsledkem celkového zhodnocení jsou velmi kladné reakce z obou stran a zároveň i podnětné náměty, jakým směrem je možné výukovou pomůcku rozšířit.

Klíčová slova: ICT, výuková pomůcka, RVP, multimediální prvkyBack to list of accepted papers