Vyučovanie programovania v jazyku C# vytváraním hier v prostredí UNITY3D

Ján Kožlej

Abstrakt


Táto práca sa venuje učebnici ako didaktickej pomôcke a vyučovaniu programovania prostredníctvom vytvárania počítačových hier. Cieľom bolo vytvorenie vlastnej učebnice, pomocou ktorej bude učiteľ môcť vyučovať žiakov programovanie. Proces vytvárania tejto didaktickej pomôcky sme začali s motiváciou navrhnúť učebný materiál vo viacerých formách, ktoré by umožňovali zjednodušenie práce učiteľa, ak sa rozhodne pre vyučovanie prostredníctvom tejto učebnice. Didaktické počítačové hry vytvorené pre predchádzajúce ročníky konferencie sme použili ako súčasť učebnice pre sprístupnenie projektov a zdrojových kódov pre žiakov, ktorí ich môžu použiť pre študovanie ich funkcionality a následne prispôsobenie na využitie vo vlastných projektoch.Back to list of accepted papers