Kódovacia hra pre mobilné zariadenie

Miroslav Virág

Abstrakt


Práca sa zaoberá vývojom Kódovacej hry pre mobilné zariadenia s operačným systémom Android, ktorej cieľom je v jednotlivých úrovniach využívať základné algoritmické konštrukcie, a tým rozvíjať logické myslenie a zručnosť programovania. Práca obsahuje popis softvéru použitého na vývoj tejto mobilnej aplikácie, postupy na prácu s ním, popis celkovej funkcionality hry a výsledky testovania hry na rôznych zariadeniach.
Pri tvorbe hry sme použili rôzny softvér určený hlavne k vývoju hier, medzi ktorý patrí napríklad najznámejšie herné vývojové prostredie Unity určené pre mnoho rôznych platforiem, v ktorom sme pracovali v programovacom jazyku C#. Pre tvorbu máp bol použitý softvér Tiled a následný export vytvorených máp do Unity zabezpečil jednoduchý program Tiled2Unity. Na testovanie hry sme použili reálne zariadenia a tiež virtuálne zariadenia vytvorené v emulátore vývojového prostredia Android Studio.
Hlavným cieľom práce bolo vytvoriť graficky príťažlivú intuitívnu hru pre mobilné zariadenia, ktorá môže byť v praxi použitá na rozvíjanie logického myslenia a výuku základných princípov programovania.


Back to list of accepted papers