Hranie sa s robotom alebo vyučovanie programovania? – Metodická pomôcka pre vyučovanie robotiky

Soňa Ivančáková

Abstrakt


Robotika je v súčasnej dobe trendom. Tomuto trendu sa venujú vo voľnom čase žiaci stredných a základných škôl, ktorí sa chcú venovať bližšie informatike. Robotika ako taká slúži na rozvíjanie algoritmického myslenia, motoriky a spolupráce členov tímu. Preto sa stáva súčasťou najmä mimoškolských aktivít v rámci informatických krúžkov a vlastnej iniciatívy žiakov. Robot na základnej a väčšinou aj na strednej škole sa konštruuje pomocou Lego Mindstorms NXT alebo Lego Mindstorms Education EV3. Našou snahou je poukázať na kinematiku mobilných robotov pomocou teórie, ale najmä prostredníctvom praxe. Práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť viacúčelový program, ktorý slúži na ovládanie robota v jazyku Java a následne aj program na výpočty pohybu robota v jazyku Python. Náš program sme vytvárali aj v prostredí ROS, ktoré slúži na programovanie robotov. Tieto programy sú navrhnuté ako metodická pomôcka pri výučbe programovania mobilných robotov v rámci stredných a najmä vysokých škôl. Tento článok je časťou diplomovej práce vytvorenej autorkou.

 

Kľúčové slová: robotika, python, java, metodická pomôcka, ROSBack to list of accepted papers