Najmenej ťahov

Martina Ďuricová

Abstrakt


V práci predstavím webovú aplikáciu Najmenej ťahov, ktorá umožní žiakom na 2. stupni základnej školy experimentovať pri vyhľadávaní najkratšej cesty. V aplikácii je pripravená štvorčeková sieť, v ktorej sú voľné políčka a prekážky. Úlohou hráča je nájsť čo najmenej ťahov tak, aby sa bobor dostal zo štartu do cieľa. Pravidlá pre ťah sú zadefinované tak, že v jednom ťahu je možné preskočiť z voľného políčka na iné voľné políčko, ale tiež preskočiť jednu alebo viac prekážok.


Back to list of accepted papers