Robotické stavebnice v škole a po škole

Iveta Csicsolová

Abstrakt


V súčasnosti existujú rôzne robotické stavebnice, ktoré je možné využiť vo vyučovaní. Počas zimného semestra sme na predmete Robotické stavebnice vzdelávaní 2 vytvárali rôzne aktivity, ktoré som následne odskúšala na krúžku s deťmi rôzneho veku. Vytvorili sme aktivity na robotické stavebnice od najjednoduchších ako Bee-Bot, Albi Robot, Code-a-pillar až po zložitejšie Lego Mindstorm NXT.

Aktivity sme sa snažili vytvárať tak, aby sme pomocou nich naučili deti ovládať, stavať či programovať robotov a to zaujímavým spôsobom. V tomto článku prinášame analýzu tvorby aktivít pre deti a zároveň aj spätnú väzbu na vytvorené materiály po odskúšaní aktivít.

Táto práca nie je súčasťou žiadnej záverečnej práce. Ako spoluautor som sa podieľala na ďalších dvoch článkov, ktoré boli prezentované na zahraničných konferenciách (DidInfo 2018, RiE 2018). Tieto články hovorili o rovnakom predmete Robotické stavebnice vo vzdelávaní 2 a o voľnočasovom krúžku, ale zameriavajú sa na rozdielne ciele a teda aj na rozdielne výsledky výskumu. 

Kľúčové slová: robotické stavebnice, voľnočasové krúžky, aktivityBack to list of accepted papers