Ocenené práce

Sekcia Edukačný softvér

1. miesto

Najmenej ťahov

          Martina Ďuricová, FMFI UK Bratislava

Kódovacia hra pre mobilné zariadenie

          Miroslav Virág, FPV UKF Nitra   

2. miesto

Vývoj gamifikačního systému a jeho zavedení do výuky

          Jan Katriniok, PdF OU Ostrava

3. miesto

Generátor testů a pracovních listů - webová aplikace

          Jan Hladík, PdF OU Ostrava

Animačno-simulačné modely na podporu vyučovania základov algoritmizácie a programovania

          Štefánia Lapšanská, PdF TU Trnava

 

Sekcia Metodické a výskumné práce

1. miesto

Učiteľom na vlastnej koži

          Nika Klimová, FPV UMB Banská Bystrica

2. miesto

Robotické stavebnice v škole a po škole

          Iveta Csicsolová, FMFI UK Bratislava

3. miesto

Učební pomůcka pro výuku ICT na 1. stupni ZŠ

          Marie Zapletalová, PdF OU Ostrava

4. miesto

Vyučovanie programovania v jazyku C# vytváraním hier v prostredí Unity3D

          Ján Kožlej, PdF TU Trnava

5. miesto

Vizuálne jazyky v programovaní robotov

          Viera Tibenská, FPV UKF Nitra