Sekcie

Konferencia je určená pre autorov najlepších študentských vedeckých prác zo Slovenskej republiky (SR) a Českej republiky (ČR). Ide o práce zamerané na návrh a overenie metodiky vyučovania informatiky, na realizáciu výskumu v teórii vyučovania informatiky, využívanie digitálnych technológií na školách (materských, základných, stredných, špeciálnych) s cieľom rozvíjať digitálne kompetencie detí a žiakov, tvorbu edukačného softvéru v sekciách:

S1 Edukačný softvér - tvorba edukačného softvéru
S2 Metodické a výskumné práce - návrh a overenie metodiky vyučovania informatiky
                                                      - realizácia výskumu v teórii vyučovania informatiky