Program

8:15 – 9:00        Registrácia účastníkov konferencie

9:00 – 9:15        Otvorenie konferencie (miestnosť P2)

9:30 – 10:30      Rokovanie v sekciách (miestnosť P2 a C117)

10:30 – 10:45    Prestávka

10:45 – 12:45    Rokovanie v sekciách (miestnosť P2 a C117)

12:45 – 13:15    Obed (jedáleň Tr. A. Hlinku 1)

13:15 – 14:00    Rokovanie programového výboru konferencie (miestnosť S201)

14:00 – 15:00    Slávnostné vyhlásenie výsledkov (Sieň UKF)

 

Podrobný program rokovania v sekciách