Dôležité termíny

16. apríl 2018 Vyhlásenie ŠVK DI

do 14. mája 2018 Registrácia, prihlásenie prác, zaslanie prác

28. mája 2018 Posúdenie prác

8. júna 2018 Konanie ŠVK DI