Výbory konferencie

Programový výbor:

Mgr. Jan Berki, Ph.D. – KAP FP TUL Liberec
doc. RNDr. Miroslava Černochová, CSc. – KITTV PdF UK Praha
doc. PaedDr. PhDr. Jiří Dostál, Ph.D. - KTIV UP Olomouc
Ing. Jana Jacková, PhD. – KI FPV UMB v Banskej Bystrici
doc. RNDr. Ľudmila Jašková, PhD. – KZVI FMFI UK Bratislava
Mgr. Hedviga Hafičová, PhD. – KPTD PF PU Prešov
doc. RNDr. Gabriela Lovászová, PhD. – KI, FPV UKF Nitra
Ing. Janka Majherová, PhD. – KI PdF KU Ružomberok
Mgr. Tomáš Javorčík, Ph.D.  – KIK PdF OU Ostrava
prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc. – KMI PdF TU Trnava
doc. RNDr. Ľubomír Šnajder, PhD. – ÚI PrF UPJŠ Košice
doc. PaedDr. Jiří Vaníček, PhD. – KI PdF JČU České Budějovice

Organizačný výbor:

doc. RNDr. Gabriela Lovászová, PhD.
Mgr. Martin Cápay, PhD.
PaedDr. Peter Švec, PhD.
PeadDr. Viera Michaličková, PhD.
Mgr. Jan Francisti
Mgr. Dominik Halvoník
Mgr. Michal Kuchárik
Mgr. Marián Mudrák
Mgr. Juraj Obonya
Mgr. Tomáš Tóth