Kontakt pre konferenciu

Hlavný kontakt

doc. RNDr. Gabriela Lovászová, PhD.
Katedra informatiky Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Katedra informatiky
Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1
949 74 Nitra
Telefón: +421(37)6408674
Email: glovaszova@ukf.sk