Prijaté práce a autori


Priezvisko A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetko
Sekcia:
 

Geografia a regionálny rozvoj a Geológia

Metaultramafity Veľkej Lúky a Filipova
Adam, Lucia Maťo, Vetráková

Informatika

Porovnanie služieb na rozpoznávanie obrazov
Dominika Mihálová
Navigácia pre autistov
Radoslav Soják, Martin Marič, Marek Baláž, Dominik Babiak

Odborová didaktika

Využitie kresby vo vyučovaní anatómie človeka na úrovni vzdelávania ISCED 3A
Monika Mojžišová
Aktivizácia žiakov
Tomáš Madarász
Úroveň grafickej gramotnosti študentov na gymnáziách
Radka Malá
Metóda CLIL v chémii
Barbora Máliková
Exkurzia ako forma zmysluplného učenia
Martina Mederyová
Postupnosti na gymnáziu
Zuzana Mokrá
Výroba historického luku a šípu
Tomáš Michlík