Prijaté práce a autori


Priezvisko A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Všetko
Sekcia:
 

Biológia

Faktory ovplyvňujúce obsah fotosyntetických pigmentov v listoch pšenice letnej
Veronika Kubová

Ekológia a environmentalistika

Výskyt kliešťov (Acari) v mestskom a vidieckom prostredí
Silvia Kumová

Geografia a regionálny rozvoj a Geológia

Ľubietovské kryštalinikum – granitové porfýry
Martin Kováč
Porovnanie kvality spojení jednotlivými spôsobmi verejnej dopravy pri dochádzaní z obcí Trnavského samosprávneho kraja do Trnavy
Samuel Kohutiar

Informatika

Tvorba univerzitného chatbota s využitím prvkov umelej inteligencie
Roman Krnáč, Jerguš Kováčik, Marek Rybár, Jozef Čujdík

Odborová didaktika

Možnosti rozvoja kritického myslenia v tematickom celku Tráviaca sústava
Zuzana Kuľhová
Didaktické spracovanie školských biologických pokusov zo zoológie bezstavovcov
Lucia Kúšiková
Meranie vybraných fyzikálnych veličín pomocou Arduina
Peter Korman
Uplatnenie senzorických vlastností študijných materiálov v technicky orientovaných predmetoch
Michal Kohútek
BBC micro:bit na vyučovaní v základnej škole
Roman Krnáč, Nika Klimová