Metodika výskumu fosílnych jazerných rozsievok

Vanesa Vlčeková

Abstrakt


Klimatické a ekologické zmeny, ktoré sa odohrali po ústupe ľadovca po würmskej dobe ľadovej je možné analyzovať vďaka sedimentom, ktoré sa uchovali v jazerách. V pohorí  Vysokých Tatier vznikli alpské jazerá - plesá v morénových a karových depresiách vytvorených po ústupe zaľadnenia. V týchto sedimentačných bazénoch dochádzalo ku klastickej a organogénnej sedimentácii. Štúdium druhového zastúpenia fosílnych rozsievok zachovaných v týchto sedimentoch je veľmi nápomocné pri paleoekologickom výskume.  Tieto eukaryotické riasy citlivo reagujú na zmeny teploty vody, pH, obsah živín a svetla a umožňujú analyzovať ekologické podmienky v jazere, ktoré sú priamo ovplyvňované vonkajším prostredím.Back to list of accepted papers