BBC micro:bit na vyučovaní v základnej škole

Roman Krnáč, Nika Klimová

Abstrakt


Článok sa zaoberá problematikou vyučovania programovania fyzických zariadení na školách. O BBC micro:bitoch ako o učebnej pomôcke, o možnostiach výučby pomocou tohto mikrokontroléra, jeho možnostiach použitia či samotných senzoroch, ktoré zariadenie obsahuje. Plne sa oboznamuje s problematikou programovania fyzických zariadení.

Výskum  je zameraný na  žiakov druhého stupňa základných škôl a týka sa programovania na hodinách informatiky. Žiakom je pomocou dotazníka meraná hodnota motivácie na hodinách programovania. Vyučujúci, ktorý v triede štandardne vedie hodiny informatiky, je účastníkom interview a hodnotí kvalitu výučby a aktivitu žiakov na jeho hodinách.

Dotazník pozostáva z 2 častí – anté a post, kde výskumnou vzorkou sú žiaci  ZŠ, a zamerali sme sa vplyv BBC micro:bitu na úroveň znalostí programovania. Pomocou pripravených metodík sú odučené hodiny programovania.

Kľúčové slová: motivácia, BBC micro:bit, programovanie, ZŠBack to list of accepted papers