Exkurzia ako forma zmysluplného učenia

Martina Mederyová

Abstrakt


Na území Mikroregiónu Termál  sa nachádzajú rôzne zaujímavosti z oblasti cestovného ruchu, ktoré sú atraktívne pre návštevníkov. Tieto zaujímavosti môžu byť vhodne prezentované aj pre žiakov základných,  stredných  a vysokých  škôl v rámci predmetu geografia.  V dnešnej dobe sú nám ponúkané informácie z  ľahko dostupných  zdrojov v rôznych formách, ako sú printové a webové, v ktorých sa nachádzajú rôzne obrázky, mapy a grafy vhodné na preštudovanie. V rámci edukačného procesu sa kladie dôraz na  výchovu a vzdelávanie a taktiež na spájanie vedomostí s praxou. Jednou z foriem edukačného procesu, ktorá slúži k lepšej  orientácii a pochopeniu, je exkurzia. Aby mala exkurzia väčší  význam, konala by sa po náučnom chodníku. Cieľom tohto článku je navrhnúť trasu náučného chodníka niektorými obcami v Mikroregióne Termál, ktoré majú významné prírodné a kultúrne pamiatky.

Kľúčové slová: Mikroregion Termál, edukácia,  exkurzia, pamiatkyBack to list of accepted papers