Tvorba univerzitného chatbota s využitím prvkov umelej inteligencie

Roman Krnáč, Jerguš Kováčik, Marek Rybár, Jozef Čujdík

Abstrakt


Jedným z problémov začínajúcich študentov našej univerzity, je nedostatok informácií potrebných pre štúdium a ťažkosti pri snahe tieto informácie efektívne čerpať. Rozhodli sme sa preto zefektívniť študentom prístup k informáciám vytvorením chatbota, ktorý bude schopný odpovedať na otázky a pomôže im vo vyhľadávaní informácií potrebných pre štúdium. Jeho výhodou je dostupnosť. Dokáže komunikovať s veľkým množstvom používateľov a je dostupný 24/7. Otázky, ktoré by sme mohli zaradiť do našej znalostnej databázy sme zbierali rôznou formou: pomocou internetového dotazníka priamo od študentov, kontaktovali sme mediálne oddelenie, ale aj správcu univerzitného emailového konta. Použitím Microsoft QnA Makera v kombinácii s Azure Bot Servise chceme zostaviť skutočného inteligentného robota, ktorý bude prirodzene interagovať s používateľmi a pomôže tak mnohým študentom. Vytvorením technológie používajúcej prvky umelej inteligencie s použitím služieb od Microsoftu chceme urobiť prvý krok do budúcnosti a dokázať tak študentom či samotným univerzitám, že umelá inteligencia je naozaj užitočná pri modernizácii vzdelávania.Back to list of accepted papers