Porovnanie kvality spojení jednotlivými spôsobmi verejnej dopravy pri dochádzaní z obcí Trnavského samosprávneho kraja do Trnavy

Samuel Kohutiar

Abstrakt


V súčasnosti sa mnoho hovorí o kvalite verejnej dopravy, ktorá je však často vnímaná len cez vzhľad vozidiel, služby v nich, frekvenciu spojov a ich pravidelnosť. Zároveň sa objavujú integračné trendy, ktoré posilňujú úlohu kombinovanej dopravy.  

Tento článok si kladie za cieľ porovnať dopravno-geografické vlastnosti spojení obcí Trnavského samosprávneho kraja s Trnavou ako ich krajským mestom v 4 kľúčových časoch medzi 3 hlavnými spôsobmi dopravy- vlak, autobus a kombinácia vlak+autobus.

Výsledkom je vytriedenie obcí v každom čase do 6+1 kategórií  a ich grafické znázornenie, a zároveň aj analýza týchto skutočností. Táto môže slúžiť ako podklad pri objednávaní spojov zo strany ministerstva dopravy alebo Trnavského samosprávneho kraja.
Back to list of accepted papers