Online grafický editor

Martin Auxt

Abstrakt


Informačné technológie čoraz viac zasahujú do všetkých oblastí života. Uľahčujú prístup k informáciám, k ich triedeniu a úprave. S rozvojom informačných technológií súvisí vo veľkej miere aj rozšírenie internetu. Príspevok sa zaoberá vytvorením vlastného online grafického editora vytvoreného pomocou jazykov HTML, CSS,  skriptovacieho jazyku JavaScript. Vytvorený grafický editor ponúka rôzne funkcie od základných až po pokročilé. Hlavným cieľom príspevku je praktická ukážka, vysvetlenie niektorých funkcionalít a použitých metód, ktoré budú využívať používatelia na vytvorenie svojho umeleckého diela. V práci sú opísané viaceré knižnice pre jazyk JavaScript, ktoré boli použité na vytvorenie rôznych efektov a funkcií, ktorými disponuje náš grafický editor.Back to list of accepted papers