Protista nejasného taxonomického postavenia a nové trendy v systematike eukaryotov

Miriam Trniková

Abstrakt


Vznik eukaryotickej bunky a následná diverzifikácia spoločného predka eukaryotov sú jednými z najviac diskutovaných tém súčasnej biológie. Molekulárne analýzy genómov priniesli v posledných desaťročiach prevrat a nové poznatky viedli k veľkým taxonomickým revíziám. V súčasnosti sa najčastejšie stretávame s klasifikáciou eukaryotov do piatich veľkých skupín (Opisthokonta, Amoebozoa, Archaeplastida, SAR a Excavata). Viaceré jednobunkové eukaryoty (Protista) alebo celé ich skupiny však nie je možné na základe fylogenetických analýz uspokojivo zaradiť do žiadnej z nich. Neustále objavovanie nových druhoch jednobunkových eukaryotov, skúmanie ich genómov a  zaradenie sekvencií z týchto organizmov do najnovších fylogenetických analýz postupne vedie k ďalším zmenám v systematike eukaryotov. Fylogenetické analýzy s využitím údajov zo skupín eukaryotov s nejasným taxonomickým postavením (incertae sedis)  sú kľúčové pri hľadaní pozície koreňa (iniciálnej bifurkácie) fylogenetického stromu eukaryotov. Tento príspevok poskytuje stručných prehľad poznatkov o skupinách nejasného taxonomického postavenia, o ich pravdepodobných pozíciách v rámci eukaryotického fylogenetického stromu a o nových trendoch v systematike eukaryotov.Back to list of accepted papers