3D počítačové modelovanie miesta činu

Michal Čierny, Miroslav Iliaš

Abstrakt


V práci predstavujeme 3D počítačové modelovanie miesta činu pomocou voľne dostupných softvérov MakeHuman, Sweet Home 3D a Blender. Ukážeme, že tieto programy sú vhodnou alternatívou ku komerčným softvérom ako napríklad SketchUp alebo 3DS Max, nakoľko ponúkajú viac než dostatočne širokú paletu možností a funkcií potrebných na namodelovanie kompletného 3D modelu miesta činu, pričom nie je potrebné za ne vynaložiť žiadne finančné prostriedky.  3D počítačové modelovanie miesta činu zahrňuje vytvorenie postavy (obete) v programe MakeHuman, prostredia (domové priestory) v programe Sweet Home 3D  a celkové vyladenie všetkých objektov v prostredí Blender-u.

 Back to list of accepted papers