Nepôvodný pavúk Brigittea civica ako významný zástupca mestskej araneofauny

Pavol Purgat

Abstrakt


Brigittea civica (Lucas, 1850) je v Strednej Európe nepôvodný synantropný druh pavúka so schopnosťou invázneho šírenia. V našom výskume sme sa zamerali na vplyv druhu na faunu stien budov v meste Nitra a  vplyv na človeka. Potvrdili sme prevahu druhu v araneocenózach väčších miest. Analýzou koristi v pavučinách sme preukázali prevahu  skupín bezstavovcov Diptera, Ephemeroptera a Coleoptera. Zaujímavým zistením bol výskyt potenciálne arachnofilných druhov hmyzu v pavučinách tohto druhu - Dermestidae, Emesinae. Tento  pavúk je pre človeka významný znižovaním estetickej hodnoty budov tvorbou charakteristických pavučín. Zistili sme, že k najvyššiemu znečisteniu fasád budov pavučinami dochádza v neskorých letných až zimných mesiacoch, pričom až 76 % pavučín na sledovaných plochách v Nitre bolo opustených.

Kľúčové slová: pavúky, urbánne prostredie, budovyBack to list of accepted papers