Využitie Moodle e-learningu pre zvýšenie záujmu o štúdium chémie

Martin Valo, Miroslav Iliaš

Abstrakt


V práci demonštrujeme možnosti využitia populárneho e-learningového systému Moodle pre zvýšenie záujmu o štúdium chémie pomocou automaticky vyhodnotiteľných online testov a iných aktivít. V tomto kontexte zvýrazníme nástroj pre efektívnu tvorbu testových otázok študentami samotnými.

Kľúčové slová: Moodle, E-learning, test, výučba chémieBack to list of accepted papers