EFEKTÍVNOSŤ VÝUČBY EKONOMICKÝCH PREDMETOV S VYUŽITÍM PROJEKTOVÉHO VYUČOVANIA

Mária Schoberová

Abstrakt


Projektové vyučovanie je jednou z možných koncepcií vyučovania, ktoré sa v posledných rokoch dostávajú do popredia a sú predmetom mnohých diskusií. Práca sa zaoberá charakteristikou projektového vyučovania, jeho výhodami, ale aj slabými stránkami. Pomocou experimentu skúma projektové vyučovanie z hľadiska efektívnosti výučby vybraného ekonomického predmetu.

Kľúčové slová: Efektívnosť vyučovania. Vyučovacie metódy. Projektové vyučovanie. Projekt.Back to list of accepted papers