Systém na meranie a regulovanie teploty pomocou mikrokontroléra Arduino

Erik Patráš

Abstrakt


V súčasnosti čoraz viac objektov pripájame k internetu, alebo ich prepájame medzi sebou. V IT odvetví sa takémuto prepájaniu odborne hovorí Internet vecí (skrátene IoT). Vďaka nízkym cenám mikrokontrolérov Arduino, NodeMCU a pod. sa môže vývoju IoT zariadení venovať každý, dokonca aj ten, čo nemá skúsenosti s programovaním, alebo vytváraním hardvéru. V príspevku sa zameriavame na opis systému na meranie a regulovanie teploty pomocou mikrokontroléra Arduino, ktoré sme navrhli a využívame ho už viac ako 1,5 roka. Navrhnutý systém sa skladá z troch modulov, súčiastok na meranie teploty, databázy a z webového servera.  

Kľúčové slová: arduino, meranie teploty, internet vecíBack to list of accepted papers