Niekoľko námetov na realizáciu experimentov s využitím miniatúrneho digitálneho osciloskopu

Vladislav Pavlús

Abstrakt


Príspevok prináša niekoľko návrhov experimentálnych aktivít z tematickej oblasti Periodické deje (ISCED 3A), ktoré sú realizované s využitím miniatúrneho a cenovo dostupného digitálneho osciloskopu. Po pripojení vstupných periférií, ktoré slúžia ako analógové senzory, je možné nielen zobraziť priebehy periodických dejov, ale aj zmerať ich základné charakteristiky. Spolu s rôznymi analógovými senzormi tak využitie jednoduchého digitálneho osciloskopu predstavuje lacnú alternatívu k počítačom podporovaným experimentom, vhodnú na vlastnú experimentálnu činnosť žiakov.

Kľúčové slová: digitálny osciloskop, analógové senzory, bádateľské aktivity, periodické dejeBack to list of accepted papers