Uplatnenie senzorických vlastností študijných materiálov v technicky orientovaných predmetoch

Michal Kohútek

Abstrakt


E-learning sa za posledných 10 rokov stal trvalou súčasťou vzdelávacieho procesu vo viacerých vyspelých krajinách, vrátane Slovenska. Keďže e-learnig úzko súvisí s informatizáciou, rozvojom zručností a schopností samotných študujúcich, ako i využívaním často neštandardných ICT prostriedkov, do vzdelávacieho procesu sú tak často implementované metódy a prvky, ktoré sa niekedy používajú v iných oblastiach nášho života. Jednou z takýchto metód, ktorá sa začína uplatňovať v rámci elearningu je metóda eyetrackingu. V príspevku prinášame pohľad na možnosti implementácie metódy eyetrackingu do vzdelávacieho procesu tak, aby sme dokázali odhaliť jeho slabé miesta, a naopak zvýšili efektivitu a didaktickú účinnosť vzdelávacieho procesu.Back to list of accepted papers