Prepojenie Náučného turistického chodníka Zlatými Moravcami s Náučným chodníkom prof. M. Lukniša

Dávid Šorman, Nikola Hubinová

Abstrakt


Náučné chodníky prispievajú k prezentácii nielen svojho okolia, ale aj svojho širšieho regiónu. Môžu zvýšiť atraktivitu územia pre návštevníkov a taktiež poskytnúť lepšie spoznanie vlastnej obce u miestnych obyvateľov.

Náučný turistický chodník Zlatými Moravcami prostredníctvom  zastávok informuje najmä o histórii  mesta. Navrhovaný Náučný chodník prof. M. Lukniša prepája obec Zlatno s mestom Zlaté Moravce a na zastávkach poskytuje informácie o histórii a súčasných atrakciách regiónu. Prepojenie oboch náučných chodníkov môže efektívne prispieť k prezentácii zaujímavostí mesta Zlaté Moravce i jeho zázemia a pre návštevníkov zvýšiť tak atraktivitu tejto oblasti.

Cieľom príspevku, ktorý je tvorený z dvoch základných obsahových častí, je poskytnúť charakteristiky oboch chodníkov a predovšetkým ich prepojenia. Pri jeho vzniku,  okrem práce s rôznymi informačnými zdrojmi, bol nevyhnutný aj vlastný terénny výskum.  

Kľúčové slová: náučný chodník, mesto Zlaté Moravce, obec Zlatno, profesor M. Lukniš


Back to list of accepted papers