Zaujímavosti mikroregiónu Kľakovská dolina

Kristína Lásková

Abstrakt


Článok poskytuje prehľad o jedinečnostiach záujmového územia z pohľadu geografa. V prvej kapitole predstavíme mikroregión Kľakovská dolina a jeho zaujímavosti. V kapitole o printových a elektronických zdrojoch jednotlivých obcí prezentujeme publikácie a internetové odkazy súvisiace s mikroregiónom. V článku sa pre lepšiu predstavu nachádzajú obrázky a mapa polohy mikroregiónu v okrese Žarnovica. Cieľom článku je  poukázať na prvky, ktoré sa v záujmovom území môžu stať pre návštevníkov atraktívne,  ako aj prezentovať  elektronické a printové zdroje nápomocné pri  propagovaní a rozvoji cestovného ruchu v mikroregióne.

Kľúčové slová: mikroregión Kľakovská dolina, pohorie Vtáčnik, turizmusBack to list of accepted papers