EZÚS PONTIBUS – nový subjekt v oblasti regionálneho rozvoja

Attila Hanzsér

Abstrakt


Článok poskytuje informácie o cezhraničnej spolupráci a aktuálne informácie o pôsobení nového subjektu v regionálnom rozvoji - EZÚS PONTIBUS na území Nitrianskeho kraja a Peštianskej župy.

Obsahovo je rozdelený do štyroch častí. Druhá kapitola poskytuje základné informácie o pojme EZÚS, právnom rámci ich vzniku, rovnako tak aj informácie o založení EZÚS PONTIBUS. V tretej časti sme metódou vysvetľujúceho opisu ako aj kartograficky vymedzili a charakterizovali územie pôsobnosti EZÚSPONTIBUS. Vo štvrtej kapitole sme sa venovali projektom tohto subjektu a analýze dotácií na ne. V piatej časti sú definované problémy územia a uvedené opatrenia, ktoré by mali pomôcť k zlepšeniu situácie v jednotlivých oblastiach.

Kľúčové slová: cezhraničná spolupráca, EZÚS PONTIBUS, projekty rozvojaBack to list of accepted papers