Hodnotenie vybraných podnikateľsko-ekonomických vzdelávacích programov z pohľadu študentov stredných odborných škôl

Daniela Vörösová

Abstrakt


Orientovať sa vo svete financií je pre každého človeka dôležitou súčasťou plnohodnotného a úspešného života v spoločnosti. Finančná gramotnosť predstavuje súhrn schopností a vedomostí z oblasti financií, ktoré sú základom pre efektívne rozhodovanie sa v danej oblasti. Nadobúdanie týchto vedomostí a schopností prebieha na slovenských stredných školách aj prostredníctvom podnikateľsko-ekonomických vzdelávacích programov. Cieľom príspevku je hodnotenie jednotlivých aspektov daných podnikateľsko-ekonomických vzdelávacích programov z pohľadu študentov stredných odborných škôl


Back to list of accepted papers