Efekt xylénu, rooibosu a ich kombinácie na uvoľňovanie vybraných steroidných hormónov ovariálnymi bunkami ošípaných

Zuzana Fabová

Abstrakt


Predpokladá sa, že xylén patriaci medzi produkty ropného priemyslu a rooibos, rastlina široko využívaná v ľudovej medicíne, môžu vplývať na funkcie ovariálnych buniek, a že extrakt z rooibosu môže modifikovať potenciálne nežiaduci účinok tohto kontaminantu. Cieľom našej in vitroštúdie bolo preskúmať vplyv xylénu na sekrečnú aktivitu ovariálnych granulóznych buniek ošípaných a schopnosť extraktu z rooibosu ovplyvniť uvoľňovanie vybraných steroidných hormónov prostredníctvom modifikácie účinku xylénu. Uvoľňovanie progesterónu, 17β-estradiolu a testosterónu bolo stanovené pomocou ELISA. Zistili sme, že prídavok extraktu z rooibosu inhiboval uvoľňovanie progesterónu a testosterónu ovariálnymi bunkami ošípaných a podporoval nepriaznivý účinok xylénu na vylučovanie progesterónu a testosterónu. Naopak, inhibičný efekt xylénu na vylučovanie 17β-estradiolu bol prídavkom extraktu z rooibosu znížený. Získané údaje naznačujú, že negatívny účinok xylénu na reprodukciu môže byť spôsobený jeho vplyvom na uvoľňovanie steroidných hormónov, a že extrakt z rooibosu môže regulovať sekrečnú aktivitu ovariálnych buniek a zabrániť tak niektorým účinkom xylénu na tieto bunky.

Kľúčové slová: rooibos, xylén, progesterón, 17β-estradiol, testosterónBack to list of accepted papers