Postupnosti na gymnáziu

Zuzana Mokrá

Abstrakt


Cieľom článku je predstaviť rôzne typy aplikačných úloh, ktoré možno riešiť pomocou poznatkov o aritmetickej a geometrickej postupnosti. Hoci téma Postupnosti sa na gymnáziu už povinne nevyučuje, stále je súčasťou maturitnej skúšky z matematiky a taktiež kurzov matematiky na vysokých školách a univerzitách.

V prvej časti článku sme sa zamerali najmä na definovanie pojmov: postupnosť, aritmetická postupnosť a geometrická postupnosť.

Obsahom druhej časti článku sú riešenia rôznych úloh, ktoré sme vybrali z učebníc a zbierok úloh z matematiky, prípadne sme ich samy vytvorili. Zamerali sme sa najmä na úlohy vychádzajúce z reálnych situácií, ktoré sú študentom známe a mohli by byť pre nich zaujímavé.

Kľúčové slová: postupnosť, aritmetická postupnosť, geometrická postupnosť, aplikačné úlohyBack to list of accepted papers