Metaultramafity Veľkej Lúky a Filipova

Adam, Lucia Maťo, Vetráková

Abstrakt


Abstrakt

Študované metaultramafity vystupujú  v Západných Karpatoch na lokalitách Veľká Lúka (Malá Fatra) a Filipovo (Horehronie). Hlavnými minerálmi sú tmavé (mafické) minerály; olivín, amfibol, klinopyroxén a ortopyroxén. V akcesorickom množstve je prítomný spinel, magnetit, ilmenit. Na základe chemického zloženia majú študované horniny ultrabázický charakter.

 

Kľúčové slová: metaultramafity, Filipovo, Veľká Lúka.Back to list of accepted papers