Možnosti detekcie alkaloidov, prekurzorov drog a iných dusíkatých zlúčenín vo forenznej praxi

Michaela Barlášová

Abstrakt


AbstraktV našej práci sa venujeme príprave a charakterizácii viacerých komplexov jodidu meďného s dusíkatými látkami. Pripravili sme komplex CuI s pyridínom a použili ho pre dve aplikácie. Výrazne rozdielne farby luminiscencie pre rôzne komplexy by mohli mať využitie pri rýchlej identifikácii niektorých druhov drog a alkaloidov. V našej práci popisujeme luminiscenciu niektorých takýchto komplexov.  Kľúčové slová: koordinačné zlúčeniny, luminiscencia, fyzikálne vlastnosti, syntéza, prechodové prvky, alkaloidy  AbstractOur work deals with preparation and characterization of several coordination complexes formed between copper(I) iodide and nitrogen bearing molecules. First, we prepared complex with pyridine and used it for two different applications. Highly distinctive luminiscense colors could be used for fast identification of different nitrogen containing molecules, including drugs of abuse and alkaloids in the field of forensics. Here we present luminiscence of several complexes prepared between CuI and nitrogen bearing molecules.  Key Words: Coordination Compounds, Luminiscence, Physical Properties, Synthesis, Transition Elements, Alkaloids 


Back to list of accepted papers