Inteligentná kontrola vstupu do budov

Daniel Vízi

Abstrakt


S príchodom Internetu vecí sa začali objavovať v obydliach rozmanité inteligentné sústavy na monitorovanie rôznych systémov, akými sú napríklad osvetlenia, monitorovanie kúrenia, klimatizácie alebo kontrola vstupu osôb do budovy.

Táto práca sa venuje návrhu systému na kontrolu vstupu osôb do stavieb, ktorý bude snímať osobu, keď sa objaví pred dverami, ako aj výberom najvhodnejšieho hardvéru pre tento systém. Výber bude uskutočnený z  množstva dostupných senzorov i mikrokontrolérov, ktorý trh s elektronikou ponúka. Tento systém pozostáva z vhodného mikrokontroléra, senzora PIR (Passive Infrared sensor)  a kamery fotografujúcej osobu stojacu pred dverami.

Cieľom práce je oboznámiť čitateľa s praktickými návrhmi systému na inteligentnú kontrolu vstupu osôb do budov.

Kľúčové slová: Internet vecí, senzory, kameraBack to list of accepted papers