Výskyt kliešťov (Acari) v mestskom a vidieckom prostredí

Silvia Kumová

Abstrakt


Výskum bol zameraný na analýzu výskytu kliešťov v urbánnom prostredí mesta (Nitra) a obce (Radošina). Výskum bol realizovaný so zámerom skúmať aktivitu kliešťov, dynamiku, početnosť a ich výskyt v jednotlivých zónach (periferálna, pericentrálna, suburbánna). V mestskom prostredí Nitry sme potvrdili výskyt druhu Ixodes ricinus. V obci Radošina sme potvrdili dva druhy Ixodes ricinus Haemaphysalis concinna. Analyzovaním materiálu sme zistili, že väčšina kliešťov sa vyskytovala v suburbánnej zóne, ale  mesto vytvára vhodné podmienky pre ich existenciu v parkoch a sídliskovej zeleni, a tak sme ich početné zastúpenie potvrdili práve v týchto urbánnych zónach (pericentrálna a periferálna mali takmer polovicu odchytených jedincov). V obci Radošina sme v centre (intravilán) kliešte počas dvoch rokov vôbec nezistili.

Kľúčové slová: kliešte, Nitra, Radošina, obec, mestoBack to list of accepted papers