Wandrak: Produkt na podporu cestovného ruchu

Miroslav Gecovič

Abstrakt


V tomto príspevku sme sa zamerali na rozvoj cestovného ruchu na Slovensku a rozhodli sme sa prispieť k jeho rozvoju praktickou formou – vytvorením nového produktu na podporu cestovného ruchu.  Spájame modernú technológiu informačných a komunikačných technológii spolu s geografiou a rozvojom regiónov, tak aby sme priniesli účastníkom cestovného ruchu nie len poznanie nových miest v krajine, ale aj príjemný a interaktívny zážitok z turistiky či výletu.

Odrazili sme sa od prieskumu trhu medzi koncovými používateľmi produktu – turistickou verejnosťou a aktérmi cestovného ruchu samosprávami. Vyvinuli sme internetovú aplikáciu a vytvorili prvého interaktívneho sprievodcu.Back to list of accepted papers