Zhodné zobrazenia v rôznych hudobných dielach

Katarína Laššová

Abstrakt


Prepojenie geometrie a hudby je netradičné a takmer nevyužívané vo vyučovacom procese. Preto sa v článku sústredíme na prepojenie hudby a zhodných zobrazení v rovine. Poukážeme taktiež na posilnenie medzipredmetových vzťahov zaujímavou formou. Vytvorili sme preto pracovný list z uvedenej problematiky pre žiakov stredných škôl. Riešenia úloh z pracovného listu poukazujú na to, že aj takáto forma vyučovania má svoje miesto vo vyučovacom procese. Žiaci nám po jeho  vypracovaní zanechali hlavne pozitívne odkazy, ale aj negatívna spätná väzba a postrehy majú svoje miesto vo vyučovacom procese. Na základe danej skutočnosti je následne možné pracovný list vhodne prepracovať a tým ho sprístupniť žiakom s rôznymi matematickými vedomosťami.

Kľúčové slová: zhodné zobrazenia v rovine, hudobné diela, medzipredmetové vzťahy, žiaci, riešeniaBack to list of accepted papers