Pozvánka na Študentskú vedeckú konferenciu 2019

Študentská vedecká konferencia 2019 sa uskutoční 9. apríla 2019 na pôde Fakulty prírodných vied UMB v Banskej Bystrici. Termín pre odovzdanie súťažných prác je 19. marca 2019.  

Všetky dôležité informácie a termíny nájdete v konferenčnom systéme ŠVK 2019