Odovzdanie opravenej práce na základe pripomienok hodnotiacej komisie