Povinná účasť na konferencii pre publikovanie príspevku v zborníku