Študentská vedecká konferencia

Archív konferencií

Študentská vedecká konferencia 2019

Nitre a Banskej Bystrici

apríl 9, 2019 – apríl 10, 2019

Spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica

Ste študentom bakalárskeho, magisterského štúdia alebo prvého ročníka doktorandského štúdia?

 • Ste tvorivý a zaujíma vás vedecká práca?
 • Chcete ukázať, čo dokážete a dokázať, že ste lepší ako ostatní spolužiaci?
 • Chcete mať zverejenú vedeckú prácu v recenzovanom zborníku?

SVK 2017

TAK NEVÁHAJTE!

a zúčastnite sa študentskej vedeckej konferencie, ktorá je súťažnou prehliadkou vedeckých prác študentov

Termín konania: 9. apríla 2019

Čo preto musíte urobiť?

 • vybrať si školiteľa a dohodnúť sa s ním na téme vedeckej práce
 • predložiť vedeckú prácu do 19.3.2019
 • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou
 • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2019
 • v každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená diplomom a mimoriadnym štipendiom
Sponzori:

 
Martinus Muehlbauer Lnter

Prezrieť detaily konferencie

Študentská vedecká konferencia 2018

Nitre a Banskej Bystrici

marec 21, 2018 – apríl 11, 2018

Spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica

Zborník si môžete stiahnuť kliknutím na

Zborník ŠVK 2018

Ste študentom bakalárskeho, magisterského štúdia alebo prvého ročníka doktorandského štúdia?

 • Ste tvorivý a zaujíma vás vedecká práca?
 • Chcete ukázať, čo dokážete a dokázať, že ste lepší ako ostatní spolužiaci?
 • Chcete mať zverejenú vedeckú prácu v recenzovanom zborníku?

SVK 2017

TAK NEVÁHAJTE!

a zúčastnite sa študentskej vedeckej konferencie, ktorá je súťažnou prehliadkou vedeckých prác študentov

Termín konania: 21. marca 2018

Čo preto musíte urobiť?

 • vybrať si školiteľa a dohodnúť sa s ním na téme vedeckej práce
 • predložiť vedeckú prácu do 4.3.2018
 • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou
 • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2018
 • v každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená diplomom a mimoriadnym štipendiom

Sponzori:

Mesto Nitra Nitriansky samosprávny kraj Mlyn Pohronsky Teacher.sk ,s.r.o. PPA control AIR LIQUIDE  PragolabDexoll NOCR Tenaoil

Transpetrol Transpetrol alt= Krasy Slovenska UPC Inmedia

Prezrieť detaily konferencie

Študentská vedecká konferencia 2017

Nitre a Banskej Bystrici

apríl 26, 2017 – máj 16, 2017

Spoločné vedecké podujatie Fakulty prírodných vied UKF v Nitre a Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica

Zborník si môžete stiahnuť kliknutím na

Zborník ŠVK 2017

Ste študentom bakalárskeho, magisterského štúdia alebo prvého ročníka doktorandského štúdia?

 • Ste tvorivý a zaujíma vás vedecká práca?
 • Chcete ukázať, čo dokážete a dokázať, že ste lepší ako ostatní spolužiaci?
 • Chcete mať zverejenú vedeckú prácu v recenzovanom zborníku?

SVK 2017

TAK NEVÁHAJTE!

a zúčastnite sa študentskej vedeckej konferencie, ktorá je súťažnou prehliadkou vedeckých prác študentov

Termín konania: 26. apríl 2017

Čo preto musíte urobiť?

 • vybrať si školiteľa a dohodnúť sa s ním na téme vedeckej práce
 • predložiť vedeckú prácu do 24.3.2017
 • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou
 • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2017
 • v každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená diplomom a mimoriadnym štipendiom

Sponzori:

Teacher.sk ,s.r.o.Kvant
Hermes LabSystemsZlata KnihaWellness Palarikovo
TalentaInmediaDajamaMuehlbauerKrasySlovenskaPPA control

 

Prezrieť detaily konferencie

Študentská vedecká konferencia 2016apríl 13, 2016 – apríl 14, 2016

Zborník si môžete stiahnuť kliknutím na 

Zborník SVK 2016

 • Ste študentom bakalárskeho, magisterského štúdia alebo prvého ročníka doktorandského štúdia?
 • Ste tvorivý a zaujíma vás vedecká práca?
 • Chcete ukázať, čo dokážete a dokázať, že ste lepší ako ostatní spolužiaci?
 • Chcete mať zverejenú vedeckú prácu v recenzovanom zborníku?
SVK 2016

TAK NEVÁHAJTE!

a zúčastnite sa študentskej vedeckej konferencie, ktorá je súťažnou prehliadkou vedeckých prác študentov

Termín konania: 13. apríl 2016

Čo preto musíte urobiť?

 • vybrať si školiteľa a dohodnúť sa s ním na téme vedeckej práce
 • predložiť vedeckú prácu do 14.3.2016
 • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou
 • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2016
 • v každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená diplomom a mimoriadnym štipendiom
 • Muehlbauerštudentom s najlepšími prácami v sekciách Informatika a Fyzika bude ponúknutá odborná stáž vo firme Muehlbauer v Nemecku
 • najlepšia práca v sekcii Geografia a regionálny rozvoj bude odmenená 1-dňovým zájazdom pre 2 osoby podľa vlastného výberu od CK Nitravel

Sponzori:

Teacher.sk ,s.r.o.Kvant
NitravelTalenta


Plagát je možné si stiahnuť tu.

Prezrieť detaily konferencie

Študentská vedecká konferencia 2015apríl 15, 2015 – apríl 16, 2016

 

ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ KONFERENCIA 2015

Zborník príspevkov v elektronickej forme

Zaujíma vás vedecká práca?
Chcete sa zviditeľniť?
Chcete mať vedeckú publikáciu v zborníku recenzovaných prác s ISBN?
Ste študentom bakalárskeho, magisterského štúdia, alebo prvého ročníka doktorandského štúdia?

TAK NEVÁHAJTE !

Prihláste sa na súťažnú prehliadku vedeckých prác študentov, ktorá sa uskutoční dňa 15. apríla 2015 na Fakulte prírodných vied

Čo musíte preto urobiť?

 • dohodnúť sa so svojim školiteľom na téme vašej vedeckej práce,
 • predložiť vedeckú prácu v rozsahu 4-8 strán podľa predpísanej šablóny vo formáte pdf elektronicky prostredníctvom informačného systému,
 • všetky obhájené práce budú publikované v zborníku recenzovaných prác s názvom Študentská vedecká konferencia 2015,
 • prácu verejne prezentovať a obhájiť v príslušnej sekcii pred odbornou komisiou,
 • v každej sekcii bude najlepšia bakalárska, magisterská a doktorandská práca ocenená diplomom a finančnou odmenou.

Prezrieť detaily konferencie