Ocenené práce v roku 2019

Sekcia Biológia

Autor: Zuzana Fabová, Adam Tarko
Práca: Efekt xylénu, rooibosu a ich kombinácie na uvoľňovanie vybraných steroidných hormónov ovariálnymi bunkami ošípaných

Autor: Marcel Roszival
Práca: Vplyv distribúcie živného roztoku na vývin kukurice siatej pestovanej v aeroponických podmienkach

Autor: Miriam Trniková
Práca: Protista nejasného taxonomického postavenia a nové trendy v systematike eukaryotov

Sekcia Chémia/Fyzika

Autor: Márk Híveš
Práca: Interakcia tenzid - ovčia vlna ožiarená elektrónovým zväzkom, terra incognita?

Autor: Andrea Pinkeová
Práca: Znižovanie koncentrácie arzénu v pitnej vode v oblasti Pohronského Bukovca

Autor: Viktória Živická
Práca: Databáza vlákien pre forenznú analýzu

Sekcia Ekológia a Environmentalistika

Autor: Alexandra Lukáčová
Práca: Toxic effect of different concentrations of xylene on Euglena gracilis strain Z

Autor: Silvia Kumová
Práca: Výskyt kliešťov (Acari) v mestskom a vidieckom prostredí

Autor: Pavol Purgat
Práca: Nepôvodný pavúk Brigittea civica ako významný zástupca mestskej araneofauny

Sekcia Informatika

Autor: Peter Beláčik
Práca: Využitie knižnice Point Cloud Library (PCL)

Autor: Dominika Mihálová
Práca: Porovnanie služieb na rozpoznávanie obrazov

Autor: Roman Krnáč, Jerguš Kováčik, Marek Rybár, Jozef Čujdík
Práca: Tvorba univerzitného chatbota s využitím prvkov umelej inteligencie

Sekcia Geografia a Gemológia

Autor: Lukáš Wittlinger
Práca: Fylogeografická charakteristika a ekosozologické hodnotenie biokoridorov so zameraním na migráciu veľkých šeliem v okrese Lučenec

Autor: Michal Hrmo
Práca: Historicko-geografická analýza a virtuálna rekonštrukcia zaniknutej vodnej nádrže

Autor: Vanesa Vlčeková
Práca: Metodika výskumu fosílnych jazerných rozsievok

Autor: Eva Hoppanová
Práca: Uranofán na Slovensku: jeho výskyty a charakteristika

Sekcia Geografia a regionálny rozvoj

Autor: Miroslav Gecovič
Práca: Wandrak: Produkt na podporu cestovného ruchu

Autor: Michaela Horváthová
Práca: Súčasná problematika brownfieldov v kontexte okresu Zlaté Moravce

Autor: Samuel Kohutiar
Práca: Porovnanie kvality spojení jednotlivými spôsobmi verejnej dopravy pri dochádzaní z obcí Trnavského samosprávneho kraja do Trnavy

Sekcia Odborná didaktika I

Autor: Tomáš Michlík
Práca: Výroba historického luku a šípu

Autor: Mária Schoberová
Práca: Efektívnosť výučby ekonomických predmetov s využitím projektového vyučovania

Autor: Miriam Trniková
Práca: Asistencia učiteľa ako nová príležitosť pre pedagogickú prax v pregraduálnej príprave študentov

Sekcia Odborná didaktika II

Autor: Katarína Laššová
Práca: Zhodné zobrazenia v rôznych hudobných dielach

Autor: Ivana Heglasová
Práca: Učebnica geografie miestnej krajiny mikroregiónu Horné Kysuce

Autor: Lucia Kúšiková
Práca: Didaktické spracovanie školských biologických pokusov zo zoológie bezstavovcov

 

Na stiahnutie:

Zoznam ocenených prác