Sekcie

1. Sekcia Biológia 

2. Sekcia Ekológia a environmentalistika

3. Sekcia Geografia a regionálny rozvoj a Geológia I.

4. Sekcia Geografia a regionálny rozvoj a Geológia II.

5. Sekcia Chémia a Fyzika

6. Sekcia Informatika

7. Sekcia Odborová didaktika I.

8. Sekcia Odborová didaktika II.