Sekcie

1. Biológia 

2. Chémia

3. Ekológia a environmentalistika

4. Fyzika

5. Geografia a regionálny rozvoj a Geológia

6. Informatika

7. Matematika

8. Odborová didaktika